Visma Connect wint gegevensstromen tender Belastingdienst

Visma Connect gaat gegevensportalen en websites bouwen voor de efficiënte uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst.

Den Haag - 10-11-2022, Visma Connect gaat de gegevensportalen en bijbehorende websites van de Belastingdienst bouwen en onderhouden. Gegevensportalen worden door bedrijven en organisaties gebruikt om informatie aan te leveren aan de Belastingdienst. Onder andere kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, autoleasebedrijven en financiële instellingen gebruiken deze portalen. 

De portalen maken het voor de Belastingdienst mogelijk om efficiënter gegevens te verzamelen en verwerken, de achterliggende processen te optimaliseren en beter te communiceren met de belanghebbenden. 

“Veilige en gestructureerde informatie uitwisseling behoort al sinds de oprichting tot de core business van Visma Connect.” Aldus Kim Andersen, Managing Director van Visma Connect. “We doen dit in het SBR programma, voor de financiële sector en op het gebied van duurzaamheidsinformatie. Het is voor ons een grote eer om dit nu ook voor de Belastingdienst te mogen doen. Maar ook andere overheidsorganisaties kunnen veel baat hebben bij de gestandaardiseerde aanpak van gegevensuitwisseling.”

Kwaliteit

De hoge kwaliteitsscore, duidelijke aanpak en de ervaring van Visma Connect en hoe deze ingezet kan worden ten behoeve van de Belastingdienst, waren doorslaggevend in het winnen van de aanbesteding.

Belastingdienst maakt het efficiënter en beter toegankelijk 

Om het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken gegevens met de Belastingdienst uit te wisselen, digitaliseert de Belastingdienst steeds meer processen en gegevensstromen. 

In dit project draait het in eerste instantie om acht portalen met in totaal 10 gegevensstromen die te maken hebben met bijvoorbeeld de eigen woning voor particulieren, toeslagen voor gastouderbureau’s en het uitwisselen van gegevens over buitenlandse belastingplichtigen (FATCA). 

De portalen worden ontwikkeld volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. De websites zijn dus ook toegankelijk voor mensen met visuele of auditieve beperkingen. 

Veiligheid en gebruiksgemak voorop

De door Visma Connect ontwikkelde portalen maken het voor burgers en ondernemingen mogelijk om veilig data uit te wisselen met de overheid. De portalen voldoen aan de hoge eisen op het gebied van beveiliging en veiligheid van de Belastingdienst. 

De portalen worden gehost bij Overheidsdatacenter Noord (ODC-Noord), één van de vier overheidsdatacenters van Nederland. Hierdoor kan de Belastingdienst beter de regie voeren over de betrokken processen. De websites draaien op een door de overheid zelf gehoste omgeving en eigen infrastructuur. Dit komt de veiligheid van de achterliggende datastromen ten goede. 

Gebruiksgemak

De portalen worden zo ontwikkeld dat ze makkelijk en intuïtief te beheren zijn en wijzigingen en updates eenvoudig door te voeren zijn.

Meer weten? Neem contact op

Related Articles