Terugblik Wereld Autisme Dag

Tagged with:

MVO, Nieuws

Eind maart en begin april stonden in het teken van aandacht voor autisme. Op 2 april vierden we Wereld Autisme Dag en van 27 maart tot en met 4 april was het NVA Autismeweek 2021 - met dit jaar als thema de positieve gezondheidseffecten van beweging. Ook bij Visma Connect hadden we aandacht voor de autisme dag en week. Zoals tijdens een van onze bijeenkomsten over werkplezier en vitaliteit. Want in deze tijden is bewegen belangrijker dan ooit!

Wat is autisme?

Autisme gaat over de manier waarop het menselijk brein zich ontwikkelt. De huidige visie op autisme is dat het een normale variatie is binnen de menselijke neurodiversiteit (neurodiversiteit is het idee dat er niet zoiets is als een standaardbrein). Autisme is dus niet noodzakelijkerwijs een stoornis. Pas wanneer autisme ertoe leidt dat iemand significante ondersteuning nodig heeft om in de maatschappij te functioneren hebben we het over A.S.S., oftewel een Autisme Spectrum Stoornis. 

Hoewel er verschillende modellen zijn die deze atypische ontwikkeling proberen te verklaren, ligt de nadruk doorgaans op de manier waarop sociale en sensorische prikkels in de ontwikkeling worden verwerkt. 

Zo zie je vaak dat personen op het autisme spectrum anders dan gemiddeld omgaan met zintuiglijke prikkels, en zichzelf tal van ezelsbruggetjes aanleren voor sociale situaties waar een 'gemiddeld persoon' helemaal niet over na hoeft te denken. Andere ontwikkelingen kunnen daarentegen weer veel minder inspanning kosten, waarbij het in uitzonderlijke gevallen kan lijken alsof een autistisch persoon* over bovennatuurlijke talenten beschikt.

Wereld Autisme Dag bij Visma Connect

Erik Toffolo is niet alleen tester bij Visma Connect maar ook Autisme Ambassadeur. Tijdens de wekelijkse all-hands meeting, in aanloop naar de  Wereld Autisme Dag, vertelde hij meer over de achtergronden en het belang van deze dag. Dit is belangrijk omdat Visma Connect autisme en andere vormen van neurodiversiteit bespreekbaar wil maken.

Ook werd aangekondigd dat Visma Connect nieuwe richtlijnen voor vacatureteksten heeft opgesteld en ingevoerd. Inhoud en taalgebruik worden aangepast om voortaan nog beter tot uitdrukking te brengen dat iedereen welkom en geaccepteerd is bij Visma Connect. Ook komen er alternatieve manieren om te solliciteren zoals per videoboodschap of telefonisch, voor wie daar behoefte aan heeft. 

Visma Connect onderschrijft het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer en wil waar nodig aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat iedereen, dus ook autistische personen, volwaardig mee kan doen.  Deze aanpassingen kunnen per persoon anders zijn. Dus is het vooral belangrijk dat Visma Connect haar medewerkers laat weten dat ze zichzelf mogen zijn; dat ze zich niet hoeven te verbergen en dat er ruimte is om samen te zoeken naar oplossingen voor als het ergens knelt.

Binnen Visma Connect is er een zeer actieve commissie Diversiteit & Inclusie. Die er werk van maakt om op deze en andere manieren het geluk op de werkvloer te vergroten. 

*Onder betrokkenen bij autisme wordt verschillend gedacht over de vraag hoe je hoort te verwijzen naar een persoon op het autisme spectrum. Of iemand zich identificeert als 'een persoon met autisme' of een 'autistisch persoon' is een uiterst persoonlijke kwestie en beide vormen verdienen respect. Voor meer inzicht in de keuze om hier de term ‘autistische personen’ te hanteren, verwijzen we graag naar dit artikel.

Meer weten? Neem contact op

Tagged with:

MVO, Nieuws