SBR wint voor 2e keer Europese prijs

Tagged with:

SBR, Nieuws, Taxonomie

Het Nederlandse Standard Business Reporting (of SBR) programma heeft de prijs voor Europese Best Practice in de wacht gesleept in de categorie 'innovatieve oplossing voor complexe uitdagingen' bij de European Public Sector Award 2017. Diezelfde prijs is in 2015 ook uitgereikt aan SBR.

De European Public Sector Award (hierna EPSA) beoordeelde voorbeelden van innovatie in publieke dienstverlening en beleidsontwikkeling voor complexe, moeilijk te adresseren en vaak multidimensionale uitdagingen. Uit 150 inzendingen vanuit 30 landen is het SBR project samen met 33 andere inzendingen als best practice aangewezen. In de categorie Europees en Nationaal niveau was SBR een van de 13 winnende bijdragen.

Rol EBPI

Het SBR Programma (onderdeel van Logius) is een initiatief van de overheid, maar wordt in nauwe samenwerking met marktpartijen vormgegeven. EBPI is een van die marktpartijen. Bovendien zorgt EBPI ervoor dat de SBR-berichten via Digipoort uitgewisseld kunnen worden. Dat is de ICT-centrale voor berichtenverkeer voor de overheid, waarvan EBPI ook de ontwerper, leverancier en beheerder is. Ook de keteninformatiediensten die over de Digipoort voorziening gaan, worden door EBPI geleverd.

Miljoenen berichten

Op dit moment maakt de Belastingdienst veelvuldig gebruik van SBR voor gegevensuitwisseling van fiscale en financiële rapportages met organisaties. In 2016 werden er 18.4 miljoen berichten met SBR uitgewisseld met de Belastingdienst. Ook de KvK heeft SBR verplicht gesteld voor het deponeren van de jaarrekening. Vanaf dit jaar geldt die verplichtstelling al voor micro- en kleine ondernemingen.

Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR worden gegevens eenvoudig hergebruikt voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Door standaardisatie biedt SBR veel voordelen: hergebruik van gegevens (dus minder werk), een betere kwaliteit van rapportages, minder fouten bij de verwerking van rapportages, het eerder ontdekken van fouten in rapportages en een snellere ontvangstbevestiging.

Meer weten? Neem contact op

Tagged with:

SBR, Nieuws, Taxonomie