Visma Connect helpt standaardisering gegevensuitwisseling in de zorg vooruit

Tagged with:

SBR, Nieuws

Gegevensuitwisseling in de zorg staat momenteel volop in de aandacht. Hoe kunnen we administratieve lasten verlagen en fouten voorkomen door efficiënte, veilige en vertrouwde hoogwaardige gegevensuitwisseling? Een complexe puzzel waarin zorgaanbieders, patiëntenvertegenwoordigers, IT-leveranciers, overheden en zorgverzekeraars afspraken maken. Tegenwoordig komen die afspraken vaak in de vorm van een afsprakenstelsel.

Essentieel onderdeel van een afsprakenstelsel is het stelsel van standaarden op basis waarvan deelnemers vertrouwen in elkaar opbouwen en gegevens uitwisselen. Welke onderdelen staan in zo’n stelsel en welke rollen zijn bij het tot stand komen van het stelsel van belang en aan welke eisen moet dan worden voldaan?

Op deze vragen geeft NEN 7522:2020 een antwoord. Visma Connect’s principal consultant Fokke Rispens schrijft namens IHE Nederland mee aan de NEN 7522:2020. De NEN 7522:2020 richt zich op de ontwikkeling en het beheer van standaarden en stelsels van standaarden in de zorg.

Consultatie en webinar

De norm is momenteel in consultatie. Op 13 november is er een presentatie van de norm en heeft u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de schrijvers: Fred Smeele (NICTIZ), Fokke Rispens (Visma Connect, IHE Nederland), William Goossen (namens NICTIZ) en de voorzitter van de werkgroep Jasper van Lieshout (Ministerie van VWS). Kijk voor meer informatie op de website van het NEN.

Visma Connect, afsprakenstelsels en zorg

Visma Connect is de marktleider in veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling. Wij zijn actief in de publieke en financiële sector, de logistiek en de zorg en bieden daar totaal- en deeloplossingen. Afsprakenstelsels en standaarden zijn hier vaak essentieel. Visma Connect beheert het afsprakenstelsel iShare en stond aan de wieg van het Nederlandse Standard Business Reporting-programma, dat twee Europese Best Practice-prijzen heeft gewonnen. Visma Connect adviseert een aantal hoofdrolspelers in de Zorg en is lid van IHE Nederland een internationale organisatie van Zorgaanbieders en IT leveranciers die op vrijwillige basis bijdragen aan standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg.

Meer weten? Neem contact op

Tagged with:

SBR, Nieuws