Autoriteit Persoonsgegevens keurt privacy gedragscode Data Pro Code goed

Tagged with:

Security, GDPR, Nieuws

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de privacy gedragscode van de ICT-branche: Data Pro Code definitief goedgekeurd. Deze code is ontwikkeld door branchevereniging NLDigital in samenspraak met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De goedkeuring werd afgelopen donderdag officieel bekend gemaakt tijdens een digitale sessie met leden van NLdigital, de Autoriteit Persoonsgegevens en vertegenwoordigers van organisaties die reeds gecertificeerd zijn voor de Data Pro Code waaronder Visma Raet en Visma Connect.

Over de Code

Op 25 mei 2018 ging de Europese privacywet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in. Onder de AVG moeten bedrijven kunnen laten zien dat ze aan de privacywetgeving voldoen. Dit is in de praktijk nog lastig omdat het hier om uitgebreide en nieuwe wetgeving gaat. De Data Pro Code bevat een duidelijke en vooral praktisch toepasbare uitleg van de AVG. Visma Connect en andere organisaties die de Data Pro Code naleven, laten zien dat zij als verwerker houden aan de regels van de AVG.

Visma Connect en Data Pro

Sinds het ingaan van de AVG heeft Visma Connect al veel stappen gezet om aantoonbaar AVG-compliant te zijn en te blijven zowel in de rol van verwerkingsverantwoordelijke als in die van verwerker. Afgelopen maart kondigden wij vol trots aan dat Visma Connect als een van de eerste grotere (50+) MKB-organisaties gecertificeerd is voor de Data Pro Code. Daarmee zijn wij ook opgenomen in het Data Pro register.

Visma Connect en certificeringen

Naast het Data Pro certificaat heeft Visma Connect een ISO 20000, ISO 27001 en een ISO 9001 Certificaat en voldoen we aan de eisen van de MVO Prestatieladder.

Wil je meer weten over onze andere certificaten? Klik dan hier.

Dank

Met dank aan NLDigital voor de afbeelding bovenaan deze pagina.

Meer weten? Neem contact op

Tagged with:

Security, GDPR, Nieuws