Blockchain voor Business

Blockchain voor Business
Op 12 januari 2009 werd de eerste bitcoin transactie verstuurd door Satoshi Nakamoto. Bitcoin is sindsdien, bij het grote publiek, wellicht de meest bekende blockchain toepassing. Blockchain staat sindsdien bekend als de technologie die het mogelijk maakt om transacties te doen zonder tussenpersoon (een zogenaamde trusted third party) zoals een bank. In blockchain voor business verkennen we de mogelijkheid van blockchaintoepassingen voor bedrijven.  Ook bedrijven experimenteren volop met blockchain om te onderzoeken of er ook andere toepassingen voor blockchain mogelijk zijn. Hierbij gaat het vaak om permissioned blockchains, waarbij deelnemers niet vrij kunnen toetreden zoals bij Bitcoin.

Het unieke van Bitcoin is dat deelnemers elkaar niet hoeven te kennen omdat slim gebruik wordt gemaakt van incentive mechanismen om eerlijk gedrag te belonen. In een permissioned systeem worden verifiers gekozen en zijn de deelnemers al vertrouwd waardoor het incentive mechanisme van een cryptocurrency niet nodig is. De vraag die veel mensen daarbij hebben is, wat is dan nog het nut van een permissioned blockchain? Het hele punt van blockchain was toch juist het mogelijk maken van diensten zonder tussenkomst van derden? Hieronder leggen we uit wat het nut is van een permissioned blockchain.

Bitcoin is dus niet volledig trustless maar wel betrouwbaarder dan het huidige centrale systeem waarbij een enkele instantie, zoals een bank, in staat is entries in de database te veranderen en dat ook nog relatief onzichtbaar kan doen.

Permissioned voor business

In een permissioned blockchain zijn de verifiers bekend en “vertrouwd”. Vertrouwd staat hier met opzet tussen aanhalingstekens want ook bedrijven vertrouwen elkaar zelden volledig. Bedrijven vertrouwen elkaars bedoelingen nog wel maar willen hun systemen beschermen tegen bijvoorbeeld onbewuste onbekwaamheid: een medewerker die per ongeluk op de verkeerde knop drukt of een niet bestaande fout recht wil zetten. Soms staan ook procedures en wet en regelgeving niet toe dat bedrijven toegang hebben tot elkaars systemen. Goede voorbeelden van bedrijven die samenwerken met dezelfde data zijn loyalty programma's, waarin bijvoorbeeld, een bouwmarkt, een supermarktketen en een airliner meedoen en de hypotheekketen waarin banken, notarissen, adviseurs en het kadaster samenwerken. Bij grote bedrijven heerst vaak zelfs een zekere mate van wantrouwen tussen afdelingen onderling. In de praktijk zie je daarom dat bedrijven en afdelingen hun eigen databases blijven gebruiken omdat ze graag zelf het beheer in handen willen houden zonder hierbij op derden te hoeven vertrouwen. In deze verschillende databases ontstaan regelmatig ook verschillen die voor inefficiënties en communicatieproblemen zorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een marketingafdeling en een salesafdeling die allebei een database hebben en niet willen dat de andere afdeling de status van een lead verandert. Maar ze geven niet aan elkaar door dat iemand zich heeft uitgeschreven of inmiddels al klant is geworden.

In plaats van vertrouwen in één van de partijen, biedt de permissioned blockchain een infrastructuur met gedeeld vertrouwen.

Gedeeld vertrouwen

Juist in bovenstaande situaties bewijst de permissioned blockchain haar waarde. In plaats van vertrouwen in één van de partijen, biedt de permissioned blockchain een infrastructuur met gedeeld vertrouwen. Met een permissioned (commerciële) blockchain kunnen alle relevante partijen en afdelingen samen een blockchain beheren waarbij iedereen naar dezelfde single source of truth kijkt. Met de blockchain weet je ook zeker dat als data eenmaal toegevoegd is, deze niet meer aangepast kan worden, je kunt er een correctie aan toevoegen maar de originele input blijft bestaan. Critici zeggen hierop dat dit ook met een centrale database kan. Dit is tot op zekere hoogte waar. Je kunt in een centrale database ook merkle trees, hashes en digitale handtekeningen toevoegen die het aanpassen van data praktisch onmogelijk maken. Ook kunnen aan een centrale database permissies toegevoegd worden en kunnen data end-to-end geencrypt worden waardoor een gebruiker zeker weet dat alleen bevoegde personen bij de data kunnen. Dus in principe kunnen veel van de voordelen van een permissioned blockchain nog wel met traditionele databases behaald worden, toch gebeurt dit in de praktijk niet en dat heeft weer met vertrouwen te maken. Bedrijven hebben nu eenmaal moeite om applicaties van een ander bedrijf volledig te vertrouwen, missen simpelweg de kennis, of mogen het niet in verband met wetgeving en company policies. Met blockchain is de welwillendheid tot het gebruiken van enkel systeem er wel. Voordat de blockchain in gebruik wordt genomen, zijn er immers al goede afspraken gemaakt over de governance. Tot slot heeft een permissioned blockchain als voordeel dat er niet een enkele centrale beheerder is die in staat is updates door te voeren. Deze moeten eerst goedgekeurd worden door een meerderheid van de deelnemende verifiers.

Opstap tot permissionless

Wij zien permissioned blockchain niet alleen als een goede manier om bedrijven en afdelingen beter samen te laten werken, het is ook een stap naar permissionless blockchain. Aan permissionless blockchain is nog een aantal technische uitdagingen verbonden. Onder meer op het gebied van privacy en schaalbaarheid maar een permissioned blockchain stelt bedrijven al wel in staat om te experimenteren met blockchain en om ideeën te vormen over de ideale inrichting van de permissionless blockchain.

 


Header Image by mmi9 from Pixabay